การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั

  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ประธานในพิธีเปิด โดยนายอำนาจ เต็มสงสัย ผู้ชำนาญการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ในอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม 
ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ในอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตาม ให้กำลังใจ
ผู้เข้าแข่งขันในทักษะต่าง ๆ และ นิเทศติดตามองค์การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) กลุ่มสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561
- วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
ณ ห้องประชุมชุมแสง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
    
 
  / วันที่ 2018-12-07 เวลา 03:28:53  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]