รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2561

 

โล่รางวัลงานวิจัยระดับประเทศ The Best Research and innovation award 2018 และ
ผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีมาก 7 รางวัล
ผลงานวิจัยระดับผ่าน 1 รางวัล

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย. สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับประเทศ. ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 
    
 
  / วันที่ 2018-10-25 เวลา 05:07:12  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]