ประกาศ นัดเซ็นสัญญาแบบลงทะเบียนเรียนเงินกู้ ภาค2/2555

 

ประกาศ

นัดนักเรียนเงินกู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่

เซ็นสัญญาแบบลงทะเบียนเรียนเงินกู้

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

 

Üระดับ ปวช. รายใหม่ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555

Üระดับ ปวช. รายเก่า วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555

Üระดับ ปวส. รายใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 

Üระดับ ปวส. รายเก่า วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 

 

หมายเหตุ  นักเรียนคนใดไม่มาตามนัด จะถือว่าสละสิทธิ์เงินกู้

 
     ประกาศนัดเซ็นสัญญาเงินกู้ ภาค 2 /2555
 
  / วันที่ 2012-12-06 เวลา 21:29:51  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]