ประกาศรับสมัครบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)

 

1.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวชหรือปวส

ไม่จำกัดสาขา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office

รับสมัครด่วน

 
    
 
  / วันที่ 2012-11-26 เวลา 01:10:25  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]