ประเด็นข้อสอบวีเน็ต

  นำประเด็นข้อสอบวีเน็ตมาขึ้นให้อ่านเพื่อเตรียมตัวเองเข้าสู่สนามทดสอบวัดความรู้ด้านอาชีวะ  
     วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
วิชาการเงินส่วนบุคคล
วิชาสมรรถนะวิชาชีพ
วิชาสุขาภาพพลานามัย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
วิชาความรู้เรื่อง ICT
วิชาความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น1
วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น3
วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิชาสังคมศึกษา
วิชาอาชีวอนามัยฯ
วิชาภาษาอังกฤษ
 
  / วันที่ 2012-11-18 เวลา 21:38:29  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]